KATALÓGY

Prelistujte si naše produktové katalógy


Výrobný katalóg

24

Produktový katalóg

132
Informácia o protipandemických opatreniach
V rámci zavádzania protipandemických opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, z dôvodu dodržania prísnych hygienických opatrení, prijala spoločnosť HOSSA family, s.r.o. s účinnosťou od 24.03.2020 toto opatrenie: ZÁKAZ akýchkoľvek obchodných stretnutí/návštev v areáli spoločnosti .