//www.hossafamily.sk/wp-content/uploads/2021/11/14.115.513-rev.-1-Hossa-family-IFS-F-21-sk-1.jpg
//www.hossafamily.sk/wp-content/uploads/2021/11/14.115.513-rev.-1-Hossa-family-IFS-F-21-sk-2.jpg
Informácia o protipandemických opatreniach
V rámci zavádzania protipandemických opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, z dôvodu dodržania prísnych hygienických opatrení, prijala spoločnosť HOSSA family, s.r.o. s účinnosťou od 24.03.2020 toto opatrenie: ZÁKAZ akýchkoľvek obchodných stretnutí/návštev v areáli spoločnosti .